Tập huấn Nghi Thức cho Ban chỉ huy Liên, Chi đội năm học 2017 – 2018

Lượt xem:


Ngày 28/08/2017 Liên đội tiểu học Tân Tiến đã tổ chức tập huấn về nghi thức, nghi lễ cho Ban chỉ huy Liên, Chi đội. Với số lượng đội viên tham gia: 40 đội viên. Các em đội viên đã được tập huấn về đội hình đội ngũ; các động tác cá nhân tại chổ, di động; các bài trống đội; cầm cơ, giương cờ, vác cờ; tháo thắt khăn quàng, chào kiểu đội viên và các bài múa hát dân vũ.