Trường tiểu học Tân Tiến

  • Điện thoại: 05003524785
  • Email: quanly.website@hotmail.com
  • Địa chỉ: tỉnh lộ 9 - xã Tân Tiến - huyện Krông Pắc - tỉnh Đăk Lăk